فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست وابسته به دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته با همکاری شهرداری کرمان از ابتدای سال 1402 شروع به فعالیت نموده است. با توجه به این که دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته با اهداف پژوهشی بین رشته ای و نیاز صنایع و شهرداریهای کشور در خصوص موضوعات مهندسی محیط زیست اهداف خود را تعیین نموده است، فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست نیز تلاش خود را برای انتشار پژوهش هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه های مهندسی محیط زیست، آلودگی محیط زیست، کشاورزی اکولوژیک، اقتصاد محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست و کلیه موضوعاتی که مرتبط با حوزه مدیریت و مهندسی محیط زیست می باشند، می نماید.

در حال حاضر این مجله با چاپ منظم 24 مقاله در قالب چهار شماره در سال و به زبان فارسی و با همکاری انجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان همکار نشر، دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته در اختیار علاقه مندان به موضوع های پژوهشی مرتبط قرار می دهد.

فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست، یک نشریه از نوع دسترسی آزاد (Open Access) است و هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت دریافت، داوری، چاپ و مشاهده مقالات دریافت نمی‌کند. همچنین اجازه استفاده از مقالات به شرط ذکر منبع داده می‌شود.

فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست در ارزیابی مقاله از سامانه های مشابهت‌یاب «سیناوب همیاب» و «ثمیم نور» استفاده می‌کند.

فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

 

                                                                                         

                                                                              

                                                         

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ابر واژگان