فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست


برگزاری دوره  آموزشی  اصول مقاله نویسی و آشنایی با پایگاه های داده علمی

پیرو  تفاهم‌نامه مابین دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و شهرداری کرمان و با هدف تقویت توانمندی کارکنان علاقه مند شهرداری به حوزه پژوهشی و تقویت مهارت های مقاله نویسی در مهر ماه سال 1402 کارگاه آموزشی با عنوان " اصول مقاله نویسی و آشنایی با پایگاه های داده علمی" در 4 هفته متوالی برگزار خواهد شد.