فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 39
تعداد پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش 6

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 22
تعداد مشاهده مقاله 2144
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 952
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 59 %