فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

شما می توانید ، در صورت بروز مشکل در استفاده از پایگاه و یا هر گونه سوال با  ما تماس بگیرید :

آدرس: کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته

شماره تماس کارشناس مجله: 03433773283

نمابر:۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۷

کد پستی:۷۶۳۱۸۸۵۳۵۶

صندوق پستی:۱۱۷ - ۷۶۳۱۵

آدرس سایت: http://jumee.kgut.ac.ir

ایمیل: jumee@kgut.ac.ir