فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیستدر یک اقدام مشترک به منظور تقویت پژوهش‌های ملی و بین‌المللی و ارتقای جایگاه علمی کشور، مجله علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست به همراه انجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ایران، تفاهم‌نامه‌ای را برای همکاری در زمینه‌های اصلی مانند مدیریت شهری، مدیریت پسماند، سلامت و محیط زیست امضا کرده‌اند. این همکاری، که با هدف اعتلای موقعیت علمی کشور و توسعه فعالیت‌های پژوهشی مشترک انجام شده، فرصت‌های نوینی را برای پیشرفت علمی و تبادل دانش فراهم می‌آورد.

انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز نموده، در این تفاهم‌نامه به عنوان کمک ناشر یا همکار نشر عمل خواهد کرد. این همکاری به منظور بهبود و ارتقای کیفیت علمی نشریات و تسهیل دسترسی به تحقیقات پیشگامانه در حوزه‌های مورد نظر می‌باشد. این تلاش مشترک، گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور و ارائه راهکارهای نوین برای مواجهه با چالش‌های مدیریت شهری و محیط زیستی است.

لوگو انجمن